Bezpieczeństwo

Strzelnica znajduje się w bezpiecznej strefie – z dala osiedli mieszkalnych.

Strzelnica w strefie realizacji strzelań jest ogrodzona.

 Na terenie całego obiektu strzelnicy znajdują się tablice informacyjne „SPRZELNICA” „ZAKAZ WSTĘPU” „OBIEKT SZKOLEŃ WOJSKOWYCH”

 Osoby nieuprawnione nie mogą wchodzić na teren strzelnicy zarówno podczas realizacji strzelań jak również w okresie całej doby.

Wywieszona czerwona flaga oznacza kategoryczny zakaz wejścia na obiekt.