Aktualności

 • UWAGA Informujemy, że w dniach 20-21.09.2023 strzelania będą trwały wyjątkowo do godziny 18- tej. Za utrudnienia przepraszamy.
 • 21.07.2023 W odpowiedzi na zapytanie o „status prawny strzelnicy” w Zimnodole koło Olkusza, Pani Dyrektor Agnieszka Talarowska z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odpowiedziała w piśmie z 12 lipca 2023 roku, iż – cyt.: „(…) w kwestii oceny statusu prawnego strzelnic zewnętrznych informuję, że w sprawie strzelnic, które nie spełniają definicji zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane, GINB stoi na stanowisku, że takie strzelnice nie są obiektami budowlanymi„.
  Pismo GUNB z 12 lipca 2023 r – sygn.: DSW.051.443.2023.ASK
  Zatem zdaniem GUNB przedmiotowe strzelnice nie wymagają pozwolenia na budowę, nie podlegają jurysdykcji nadzoru budowlanego, nie wymagają odbiorów ect. Stanowisko GUNB oraz Ministerstwa Rozwoju w tym zakresie pozostaje niezmienne od co najmniej pięciu lat!

 • 13.07.2023 Departament Prawny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie stoi na stanowisku, iż strzelnice takie jak w Zimnodole znajdują się poza zakresem prawa budowlanego i „znajdują się poza zakresem kompetencji nadzoru budowlanego”.

  Zachodzi więc podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez niektórych urzędników PINB w Olkuszu. W przedmiotowym zakresie, zostało przygotowane zawiadomienie do Prokuratury.

  Jeśli urzędnicy PINB nie posiadają stosownych kompetencji w zakresie znajomości prawa budowlanego, to  być może powinni wystąpić o poradę do Departamentu Prawnego GUNB w Warszawie a także do Ministra Rozwoju, który wyraził analogiczne stanowisko do GUNB. 

  Dla porządku przypominamy, iż Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Jacek Kozłowski w dniu 3 grudnia 2018 r w piśmie DPR.022.739.2018 wyjaśnił, iż strzelnice takie jak w Zimnodole (powstałe z przesunięcia mas ziemi) w ogóle nie podlegają prawu budowlanemu lub nadzorowi budowlanemu–cyt.: 

  (…) przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek, budowlę bądź obiekt architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane). Obecnie, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, aby obiekt mógł zostać uznany za obiekt budowlany, musi zostać wzniesiony z wyrobów budowlanych. Tym samym przykładowo obiekt, który powstał jedynie w wyniku przemieszczenia mas ziemi, nie jest obiektem budowlanym, bowiem nie spełnia definicji z art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

  Strzelnica, która nie spełnia powyższej definicji, nie jest obiektem budowlanym, co w konsekwencji oznacza, nie wymaga pozwolenia na budowę, nie wymaga pozwolenia na użytkowanie i ZNAJDUJE SIĘ POZA ZAKRESEM KOMPETENCJI ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO.
  Natomiast jeśli jakaś strzelnica jest obiektem budowlanym, wówczas mają do niej zastosowanie przepisy ustawy – Prawo budowlane”.

  Zatem, PINB w Olkuszu w naszej opinii wydał postanowienie bezprawne, sprzeczne z przepisami prawa budowlanego, sprzeczne z pisemnymi stanowiskami własnych przełożonych czyli Departamentu Prawnego GUNB oraz Ministerstwa Rozwoju.     

 • Strzelnica w Zimnodole funkcjonuje, zapraszamy wszystkich cywilnych strzelców, sportowców, kolekcjonerów a także strzelców taktycznych. Lokalni strzelcy mogą korzystać ze strzelnicy bezpłatnie, więcej informacji w zakładce cennik.

Cennik chwilowo niedostępny – zostanie udostępniony wkrótce.

Posiadamy do dyspozycji:
6 osi strzeleckich 28x28m
1 oś 100m
1 oś 200m
1 oś 300m (w trakcie organizacji)

 • Poseł Ireneusz Raś wraz z przedstawicielami lokalnej władzy rozpowszechniali fałszywe informacje o rzekomej nielegalności obiektu, co jest sprzeczne ze stanowiskiem Departamentu Prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministra Rozwoju, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Stołecznej Policji (Więcej informacji w zakładce Legalność Obiektu). Wobec osób rozpowszechniających fałszywe informacje będą wyciągane konsekwencje prawne.
 • Zdarzają się przypadki rozpowszechniania fałszywych informacji i rzekomej nielegalności strzelnicy co jest sprzeczne z obowiązującym prawem i wytycznymi Ministerstw oraz stanami faktycznymi. W związku z powyższym wobec osób, które rozpowszechniały ulotki z fałszywymi informacjami będą wyciągane konsekwencje prawne.

UWARUNKOWANIA PRAWNE ORGANIZACJI I REALIZACJI STRZELNIC W POLSCE:

https://jazdaprawna.pl/uwarunkowania-prane-organizacji-i-realizacji-strzelnic-w-polsce/